CleanShot 2020-09-08 at 09.27.40
Ventilatie op scholen is actueler dan ooit. De leden van Techniek Nederland krijgen regelmatig vragen van schoolbestuurders over de ventilatie in de schoolgebouwen. De komende dagen en weken zal die vraag naar (technische) informatie verder toenemen. De gezondheid van kinderen, onderwijzers en leraren is van groot belang. Installateurs kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren in de vorm van betrouwbare metingen en heldere adviezen. Techniek Nederland adviseert u daarom de vragen van scholen over ventilatiesystemen met voorrang te behandelen.

Enquête naar alle scholen

Alle schooldirecties in Nederland hebben gisteren een enquête ontvangen van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS). De enquête moet duidelijkheid geven over de kwaliteit van de ventilatie in schoolgebouwen. Minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Coördinatieteam vorige maand opgericht. Het team heeft als taak de ventilatie op de Nederlandse scholen in beeld te brengen. De minister wil dat vóór 1 oktober de ventilatie op de scholen gecontroleerd is. Voldoet het ventilatiesysteem niet aan de eisen, dan moet de school contact opnemen met de lokale GGD.

CO2-meting

In een brief bij de enquête vraagt het LCVS de schoolbesturen om het CO2-niveau in de klaslokalen te meten. De school kan zo’n meting zelf uitvoeren of een technisch installateur vragen om dat te doen. De meting is globaal en vervangt geen uitgebreid onderzoek door een deskundig bureau voor binnenklimaatmeting. Om een volledig beeld van de status van ventilatiesystemen op scholen te krijgen, staat vanaf maandag 7 september een vragenlijst op www.weeropschool.nl. Ook voor u is het nuttig om te weten wat er in deze enquête staat.

Kom snel in actie

De enquête zal voor veel scholen aanleiding zijn om een installateur te bellen. Krijgt u van een school het verzoek om een CO2-meting uit te voeren of een ventilatiesysteem aan te passen, dan is dat een vraag die vraagt om een snelle reactie. Techniek Nederland gaat ervan uit dat u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en snel in actie komt. Daarmee kunt u onrust wegnemen bij docenten, ouders en leerlingen.

Eisen voor het ventilatiesysteem op scholen

Het LCVS volgt het advies van het RIVM. Dat betekent dat voor de bestaande bouw (vergunning verleend tot 2012) wordt uitgegaan van de eisen in het Bouwbesluit 2012 en aanvullende richtlijnen. Dit vertaalt zich, naar de richtlijn van de GGD en het advies van de Gezondheidsraad, in een grenswaarde van maximaal 1200ppm CO2 (luchtverversingscapaciteit 6 dm3/s/persoon). Voor gebouwen vanaf 2012 gelden de strengere eisen uit het Bouwbesluit nieuwbouw 2012 : een maximale CO2-waarde van 950ppm CO2 (luchtverversingscapaciteit: 8,5 dm3/s/p).

Dossier Ventilatie op scholen

Techniek Nederland helpt u om de vragen van scholen over ventilatie goed te beantwoorden. Vanaf begin volgende week vindt u alle relevante informatie overzichtelijk bij elkaar in het Dossier Ventilatie op scholen, op onze website. U treft er onder meer gedetailleerde technische informatie aan over het uitvoeren van de metingen, de aanpassing van de diverse typen ventilatiesystemen en links naar actuele bronnen. Zodra het dossier op de website beschikbaar is ontvangt u hierover bericht. Dat geldt ook voor updates in het dossier.

Lees ook: Scholen beginnen weer ondanks twijfel over ventilatieregels 

 

AEROSOL KILLER IS EEN MERKNAAM VAN COGONEZ BV