Beeld: unsplash
Alle scholen in Nederland moeten hun onderwijspersoneel en leerlingen uiterlijk op 1 oktober laten weten of het ventilatiesysteem in hun schoolgebouw ‘coronaproof’ is. Dat blijkt uit het plan waarover het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer.

Scholen moeten uiterlijk op 1 oktober communiceren dat hun schoolgebouw aan de eisen rondom ventilatie voldoet of met een plan komen om ervoor te zorgen dat het gebouw aan de eisen voldoet.

Verder is er een landelijk coördinatieteam opgericht door minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, dat er onder meer voor moet zorgen dat er een landelijk beeld ontstaat van de situatie rondom ventilatiesystemen op scholen.

 

Daarnaast wordt er één centraal punt opgericht waar scholen informatie kunnen krijgen over ventilatie op scholen. Ook kunnen zij daar terecht met vragen als ze twijfelen of de ventilatie in hun schoolgebouwen in orde is. Scholen kunnen hiervoor terecht op de website weeropschool.nl. Op diezelfde website konden scholen eerder al terecht met vragen over protocollen rond het COVID-19-virus en onderwijs op afstand.

Nu de scholen weer volledig opengaan, heeft het kabinet schoolleiders richtlijnen gegeven voor coronaproof onderwijs. Zo moeten schoolgebouwen goed geventileerd zijn, om eventuele besmettingen te voorkomen.

Twijfels over ventilatievoorschriften

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat goede ventilatie de verspreiding van het coronavirus tegen. Er zijn echter twijfels of alle scholen wel kunnen voldoen aan die ventilatievoorschriften.

Veel scholen zijn al nagegaan hoe het met de ventilatie van hun schoolgebouwen gesteld is, schreef minister Slob woensdag aan de Kamer. Het is echter niet duidelijk om hoeveel scholen het precies gaat en of de ventilatie bij deze scholen in orde was of dat zij hun systemen moeten aanpassen.

De OMS-i Sanity Air is een oplossing voor de nodige ventilatie in schoolgebouwen. Het is een oplossing waarbij geen ingrijpende maatregelen aan ventilatiesystemen nodig zijn. Hierdoor is het Schone Lucht Concept van Aerosolkiller.nl veel voordeliger in all opzichten. het is minder duur én zeer effectief tegen het virus in de lucht. Bijkomend voordeel van de OMS-i Sanity Air zijn de ingebouwde filters. De actieve koolstoffilter en cellulose filter zuiveren de lucht ook van fijnstof en pollen. 

Meer weten over het Schone Lucht Voor Elkaar concept? Ga naar www.schoneluchtvoorelkaar.nl

 

AEROSOL KILLER IS EEN MERKNAAM VAN COGONEZ BV